Vol 1, No 1 (2010)

Wood Research Journal

Table of Contents

Articles

Futoshi Ishiguri, Imam Wahyudi, Kazuya Iizuka, Shinso Yokota, Nobuo Yoshizawa
PDF
1-6
Chong Yi Way, Edi Suhaimi Bakar, Zaidon Ashaari, Mohd. Hamami Sahri
PDF
7-12
Kohei Komatsu
PDF
13-21
Sinin Hamdan, Mohd. Abdul Mun’aim, Mohd. Idrus, Md. Rezaur Rahman, Nurul Faziha Ibrahim, Md. Saiful Islam
PDF
22-26
Ragil Widyorini, Shuichi Kawai
PDF
27-33
Maharani Rizki, Yutaka Tamai, Keiichi Koda, Yasuo Kojima, Minoru Terazawa
PDF
34-39
Enos Tangke Arung, Kuniyoshi Shimizu, Ryuichiro Kondo
PDF
40-44
Irmanida Batubara, Harlinda Kuspradini, Tohru Mitsunaga
PDF
45-49
Yong Woo Park, Kei’ichi Baba, Yuzo Furuta, Keisuke Kojiro, Masato Yoshida, Takahisa Hayashi
PDF
50-55
Jun-ichi Azuma, Shuntaro Tsubaki, Rike Yudianti, Myrtha Karina
PDF
56-63