Vol 3, No 1 (2012)

Wood Research Journal

Table of Contents

Articles

Author(s): Futoshi Ishiguri, Kazuko Makino, Imam Wahyudi, Jun Tanabe, Yuya Takashima, Kazuya Iizuka, Shinso Yokota, Nobuo Yoshizawa
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.1.1-5 | Statistics: 260 view, 113 download
PDF
1-5
Author(s): Ali Awaludin, J.P. Gentur Sutapa
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.1.6-10 | Statistics: 174 view, 72 download
PDF
6-10
Author(s): Indraswari Kusumaningtyas, Subagio Subagio
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.1.11-17 | Statistics: 427 view, 385 download
PDF
11-17
Author(s): Wahyudi Wahyudi, Yoshito Ohtani, Hideaki Ichiura
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.1.18-22 | Statistics: 204 view, 93 download
PDF
18-22
Author(s): Rini Pujiarti, Yoshito Ohtani, Hideaki Ichiura
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.1.23-29 | Statistics: 269 view, 115 download
PDF
23-29
Author(s): Ganis Lukmandaru
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.1.30-35 | Statistics: 263 view, 108 download
PDF
30-35
Author(s): Kohei Komatsu, Akihisa Kitamori
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.1.36-43 | Statistics: 177 view, 84 download
PDF
36-43
Author(s): Yulianto P. Prihatmaji, Akihisa Kitamori, Satoru Murakami, Kohei Komatsu
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.1.44-54 | Statistics: 353 view, 191 download
PDF
44-54
Author(s): Haruka Iizuka, Tomomi Kaku, Toru Taniguchi, Manabu Kurita, Ken-ichi Konagaya, Katsuaki Ishii, Teiji Kondo, Kei’ichi Baba, Rumi Kaida, Teruaki Taji, Yoichi Sakata, Takahisa Hayashi
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.1.55-59 | Statistics: 177 view, 81 download
PDF
55-59