Vol 3, No 1 (2012)

Wood Research Journal

Table of Contents

Articles

Futoshi Ishiguri, Kazuko Makino, Imam Wahyudi, Jun Tanabe, Yuya Takashima, Kazuya Iizuka, Shinso Yokota, Nobuo Yoshizawa
PDF
1-5
Ali Awaludin, J.P. Gentur Sutapa
PDF
6-10
Indraswari Kusumaningtyas, Subagio Subagio
PDF
11-17
Wahyudi Wahyudi, Yoshito Ohtani, Hideaki Ichiura
PDF
18-22
Rini Pujiarti, Yoshito Ohtani, Hideaki Ichiura
PDF
23-29
Ganis Lukmandaru
PDF
30-35
Kohei Komatsu, Akihisa Kitamori
PDF
36-43
Yulianto P. Prihatmaji, Akihisa Kitamori, Satoru Murakami, Kohei Komatsu
PDF
44-54
Haruka Iizuka, Tomomi Kaku, Toru Taniguchi, Manabu Kurita, Ken-ichi Konagaya, Katsuaki Ishii, Teiji Kondo, Keiā€™ichi Baba, Rumi Kaida, Teruaki Taji, Yoichi Sakata, Takahisa Hayashi
PDF
55-59