Vol 3, No 2 (2012)

Wood Research Journal

Table of Contents

Articles

Wawan Kartiwa Haroen, Posma Reginald Panggabean
PDF
61-67
Subyakto Subyakto, Ismail Budiman, Gustan Pari
PDF
68-73
Ismail Budiman, Subyakto Subyakto, Akhiruddin Maddu, Gustan Pari
PDF
74-80
Dwi Joko Priyono, Surjono Surjokusumo, Yusuf S. Hadi, Naresworo Nugroho
PDF
81-86
Shoichi Nakashima, Akihisa Kitamori, Kohei Komatsu
PDF
87-93
Syamsul Falah, Sulistiyani Sulistiyani, Dimas Andrianto
PDF
94-99
Rini Pujiarti, Yoshito Ohtani, Titis Budi Widowati, Wahyudi Wahyudi, Kasmudjo Kasmudjo, N. Kaushalya Herath, Chao Nan Wang
PDF
100-105
M. Daud, Wasrin Syafii, Khaswar Syamsu
PDF
106-116
Mariko Sakata, Mito Tokue, Rumi Kaida, Teruaki Taji, Yoichi Sakata, Takahisa Hayashi, Dwi Narko, Fitria Fitria, Danang Sudarwoko Adi, Wahyu Dwianto
PDF
117-120