Vol 9, No 1 (2011)

Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis

Table of Contents

Articles

Nanang Masruchin, Sasa S Munawar, Subyakto Subyakto
PDF
1-8
Bambang Subiyanto, Wahyu Dwianto, Takashi Higashihara, Toshiro Morooka, Misato Norimoto
PDF
9-18
Anita Firmanti, Subyakto Subyakto, Bambang Subiyanto, Shuichi Kawai
PDF
19-33
Nyoman J Wistara, Hotman Effendi
PDF
34-41
Widya Fatriasari, Riksfardini A Ermawar, Faizatul Falah, Dede HY Yanto, Deddy TN Adi, Sita H Anita, Euis Hermiati
PDF
42-55
Dwi J Priyono, Surjono Surjokusumo, Yusuf Sudo Hadi, Naresworo Nugroho
PDF
56-64
Johannes A Tjondro, Buen Sian
PDF
65-72
Rudi Hartono, Imam Wahyudi, Fauzi Febrianto, Wahyu Dwianto
PDF
73-83
Muhammad Sayuti, Teguh Santoso, Idham S Harahap, Utomo Kartosuwondo
PDF
84-92
Andi D Yunianti, Imam Wahyudi, Iskandar Z Siregar, Gustan Pari
PDF
93-100