Vol 4, No 2 (2013)

Wood Research Journal

Table of Contents

Articles

Author(s): Haruna Aiso, Futoshi Ishiguri, Kazuko Makino, Imam Wahyudi, Yuya Takashima, Tatsuhiro Ohkubo, Kazuya Iizuka, Shinso Yokota
DOI: 10.51850/wrj.2013.4.2.53-61 | Statistics: 307 view, 116 download
PDF
53-61
Author(s): Tibertius Agus Prayitno, Yustinus Suranto, Rieska Wahyu Indra Pratama, Dasta Dasta
DOI: 10.51850/wrj.2013.4.2.62-67 | Statistics: 217 view, 101 download
PDF
62-67
Author(s): Suhasman Suhasman, Detti Yunianti, Sahriyanti Saad, Baharuddin Baharuddin
DOI: 10.51850/wrj.2013.4.2.68-71 | Statistics: 333 view, 148 download
PDF
68-71
Author(s): Firda Aulya Syamani, Sasa Sofyan Munawar
DOI: 10.51850/wrj.2013.4.2.72-75 | Statistics: 329 view, 124 download
PDF
72-75
Author(s): Rohny Setiawan Maail
DOI: 10.51850/wrj.2013.4.2.76-82 | Statistics: 343 view, 112 download
PDF
76-82
Author(s): Yosafat Aji Pranata, Roky Surono
DOI: 10.51850/wrj.2013.4.2.83-87 | Statistics: 207 view, 92 download
PDF
83-87