Vol 2, No 1 (2011)

Wood Research Journal

Table of Contents

Articles

Author(s): Nadezhda I. Blokhina, Olesya V. Bondarenko, Sergey V. Osipov
DOI: 10.51850/wrj.2011.2.1.1-12 | Statistics: 481 view, 232 download
PDF
1-12
Author(s): Toong Wei Ching, Tadashi Nobuchi, Mohd. Hamami Sahri, Liew Chun Yu
DOI: 10.51850/wrj.2011.2.1.13-20 | Statistics: 10271 view, 212 download
PDF
13-20
Author(s): Subyakto Subyakto, Euis Hermiati, Nanang Masruchin, Ismadi Ismadi, Kurnia Wiji Prasetiyo, Wida Banar Kusumaningrum, Bambang Subiyanto
DOI: 10.51850/wrj.2011.2.1.21-26 | Statistics: 534 view, 247 download
PDF
21-26
Author(s): Suhasman Suhasman, Muh. Yusram Massijaya, Yusuf Sudo Hadi, Adi Santoso
DOI: 10.51850/wrj.2011.2.1.27-33 | Statistics: 2468 view, 338 download
PDF
27-33
Author(s): Joko Sulistyo, Toshimitsu Hata, Sri Nugroho Marsoem
DOI: 10.51850/wrj.2011.2.1.34-41 | Statistics: 342 view, 225 download
PDF
34-41
Author(s): Musrizal Muin
DOI: 10.51850/wrj.2011.2.1.42-45 | Statistics: 401 view, 181 download
PDF
42-45
Author(s): Yulianto P. Prihatmaji, Akihisa Kitamori, Kohei Komatsu
DOI: 10.51850/wrj.2011.2.1.46-53 | Statistics: 420 view, 278 download
PDF
46-53
Author(s): Buan Anshari, Akihisa Kitamori, Kiho Jung, Kohei Komatsu
DOI: 10.51850/wrj.2011.2.1.54-61 | Statistics: 403 view, 256 download
PDF
54-61
Author(s): Takehiro Wakita, Fuyuki Konuta, Akihisa Kitamori, Yasuo Kataoka
DOI: 10.51850/wrj.2011.2.1.62-68 | Statistics: 461 view, 213 download
PDF
62-68
Author(s): Yuki Takahashi, Shuntaro Tsubaki, Masahiro Sakamoto, Shin Watanabe, Wahyu Dwianto, Jun-ichi Azuma
DOI: 10.51850/wrj.2011.2.1.69-72 | Statistics: 445 view, 240 download
PDF
69-72