Vol 4, No 1 (2013)

Wood Research Journal

Table of Contents

Articles

Author(s): Sri Nugroho Marsoem, Harry Feryanto, Hiroyuki Yamamoto
DOI: 10.51850/wrj.2013.4.1.1-6 | Statistics: 265 view, 122 download
PDF
1-6
Author(s): Lina Karlinasari, Merry Sabed
DOI: 10.51850/wrj.2013.4.1.7-12 | Statistics: 201 view, 88 download
PDF
7-12
Author(s): Joko Sulistyo, Toshimitsu Hata, Sensho Honma, Ryohei Asakura, Sri Nugroho Marsoem
DOI: 10.51850/wrj.2013.4.1.13-18 | Statistics: 206 view, 82 download
PDF
13-18
Author(s): I. M. Sulastiningsih, Surdiding Ruhendi, Muh. Yusram Massijaya, I Wayan Darmawan, Adi Santoso
DOI: 10.51850/wrj.2013.4.1.19-24 | Statistics: 258 view, 127 download
PDF
19-24
Author(s): Muhammad Navis Rofii, Satomi Yumigeta, Shigehiko Suzuki, Tibertius Agus Prayitno
DOI: 10.51850/wrj.2013.4.1.25-30 | Statistics: 230 view, 127 download
PDF
25-30
Author(s): Ragil Widyorini, Ari Puspa Yudha, Yuditya Adifandi, Kenji Umemura, Shuichi Kawai
DOI: 10.51850/wrj.2013.4.1.31-35 | Statistics: 427 view, 206 download
PDF
31-35
Author(s): Naokichi Imai, Antonio Norio Nakagaito, Hiroyuki Yano, Hiroshi Uyama
DOI: 10.51850/wrj.2013.4.1.36-40 | Statistics: 290 view, 206 download
36-40
Author(s): Tomoki Yoshida, Wahyu Dwianto, Yoichi Honda, Hiroshi Uyama, Jun-ichi Azuma
DOI: 10.51850/wrj.2013.4.1.41-45 | Statistics: 205 view, 121 download
PDF
41-45
Author(s): Tomoki Yoshida, Wahyu Dwianto, Yoichi Honda, Hiroshi Uyama, Jun-ichi Azuma
DOI: 10.51850/wrj.2013.4.1.46-51 | Statistics: 203 view, 86 download
PDF
46-51